Vikjavev.no | Photo | Til 24. april

Vik frå Gunnarsete

Vik frå Gunnarsete
Vik frå Røysi ovafor Gunnarsete
Vik from Røysi near Gunnarsete
Map
Photo: Torstein Hønsi - April 22, 2005
2019 © Torstein Hønsi