Vik i Sogn

Vegmeldingar

for Rv 13 over Vikjafjellet
Henta frå Statens Vegvesen kl 20:55

Open. Ingen meldingar.

Veret Historikk

Voll 20:55
Temperatur 15,5 °C
Middelvind 0,0 m/s (stilt)
Vindkast 0,0 m/s (stilt)
Luftfuktigheit 97 %
Nedbørsrate 0,0 mm/t
Nedbør i dag 3,8 mm
Lufttrykk Stabilt
Kålsete 20:56
Temperatur 12,7 °C
Middelvind 0,0 m/s (stilt)
Vindkast 0,0 m/s (stilt)
Vindretning Ingen
Luftfuktigheit 94 %
Lufttrykk Stabilt
Hestavollen 20:40
Temperatur 10,0 °C
Middelvind 3,3 m/s (svak vind)
Vindretning sør-sørvest (200°)
Luftfuktigheit 86 %
Sopande Feil
Temperatur ---
Ygnesdal 15:06
Snjodjup 0 cm

Vikjavev.no er Torstein Hønsi sine heimesider. Temaet for sidene er Vik i Sogn. Eg starta i april 2000 med å leggja ut bilete av 50 stølar. Sidan har sidene vakse jamt og trutt, og omfattar no mange bilete og ein del forskjellig informasjon om Vik.

2019 © Torstein Hønsi