Vikjavev.no | Photo | Til 9. februar

Veren Nestopp

Veren Nestopp
Veren Nestopp (indeks 130.130) held auga med sauene sine
The ram Nestopp keeps an eye on his ewes
Map
Photo: Torstein Hønsi - February 7, 2003
2019 © Torstein Hønsi