Sendaren på Sopande

Sendaren på Sopande

Photo: Torstein Hønsi - December 15, 2002

Slideshow: Til 31. desember

2019 © Torstein Hønsi