Måleri frå Kvilesteinsvatnet

Måleri frå Kvilesteinsvatnet

Oljemåleri av Helge Tenol-Tuxen. Ove Valsvik si hytte ved Kvilesteinsvatnet.
Photo: Torstein Hønsi -

Mtn. farms: Valsvikdalen

Slideshow: Ymse frå Helge Tenol-Tuxen

2000-2020 © Torstein Hønsi