Skaret

Skaret

Sel på Skaret, Vikjabukti bak
Photo: Helge Tenol-Tuxen -
2000-2020 © Torstein Hønsi