Vikjavev.no | Photo | Ymse frå Helge Tenol-Tuxen

Skaret

Skaret
Sel på Skaret, Vikjabukti bak
Map
Photo: Helge Tenol-Tuxen - 0000
2019 © Torstein Hønsi