Vikjavev.no | Photo | Sauasanking

Fossfjellet

Fossfjellet
Fossfjellet speglar seg i Ovrisvatnet
Map
Photo: Torstein Hønsi - September 22, 2002
2019 © Torstein Hønsi