Heimover med dròga

Heimover med dròga

Photo: Torstein Hønsi - September 14, 2002

Slideshow: Sauasanking

2019 © Torstein Hønsi