Hedlestølen

Hedlestølen

Hedlestølen, heimestølen til nokre bruk på Dale.
Photo: Torstein Hønsi - September 8, 2002

Mtn. farms: Hedlestølen (Dale)

Slideshow: Til 8. september

2019 © Torstein Hønsi