Øvsta Vollafjellet

Øvsta Vollafjellet

Øvsta Vollafjellet med Muravatnet bak
Photo: Torstein Hønsi - September 3, 2002

Mtn. farms: Vollafjellet, øvsta

Slideshow: Til 3. september

2000-2020 © Torstein Hønsi