Brekka

Brekka

Garden Brekka sett mot sørvest, opp Bøadalen.
Photo: Torstein Hønsi - June 5, 2022

Farms: Brekka

2000-2020 © Torstein Hønsi