Voll
Voll
Holstad
Øvre-Hove
Hove
Voll

Voll

Voll sett mot sør. Deler av Hove til venstre og Holstad oppe til høgre.
Photo: Torstein Hønsi - May 17, 2021

Farms: Voll

Slideshow: Gardar mai 2021

2000-2020 © Torstein Hønsi