Vikjavev.no | Photo | Storholten 7. juni

Vangsnes

Vangsnes
Vangsnes. Dei unaturlege fargane skuldast manipulering for å få vekk disen.
Map
Photo: Torstein Hønsi - June 7, 2002
2019 © Torstein Hønsi