Vikjavev.no | Photo | Storholten 7. juni

Kart over turen

Kart over turen
Kart over turen. Det er god sti frå Hella og opp forbi Flete, Rud og Skaret.
Photo: Torstein Hønsi - June 7, 2002
2019 © Torstein Hønsi