Kaien på Nese

Kaien på Nese

Kaien på Nese og Arnafjord kyrkje
Photo: Torstein Hønsi - February 28, 2021

Farms: Nese

Slideshow: Ymse 2021

2000-2020 © Torstein Hønsi