Blomstrande hegg

Blomstrande hegg

Blomstrande hegg med Ramberstølen og Balestrandfjelli bak.
Photo: Torstein Hønsi - June 1, 2002

Slideshow: Til 5. juni

2000-2020 © Torstein Hønsi