Vetløyri
Vikøyri
Hamnen
Vetløyri

Vetløyri

Vetløyri sett mot vest. Me ser elva Vikja, og området vest for Vikja heiter Vikøyri.
Photo: Torstein Hønsi - June 25, 2020

Farms: Vetløyri

2000-2020 © Torstein Hønsi