Vetløyri
Seim
Vetløyri

Vetløyri

Vetløyri sett mot sør, med fabrikken VikØrsta rett sør for den gamle strandsitjarstaden.
Photo: Torstein Hønsi - June 25, 2020

Farms: Vetløyri

2000-2020 © Torstein Hønsi