Fosse
Åse
Ovri
Orvedal
Rislåg
Kinni
Fosse

Fosse

Garden Fosse sett mot sørvest. I bakgrunnen Ovrisdalen. Åse oppe til venstre, Ovri oppe til høgre.
Photo: Torstein Hønsi - June 24, 2020

Farms: Fosse

Slideshow: Gardar juni 2020

2000-2020 © Torstein Hønsi