Skulen
Fengselet
Vik Bygde- og Sjukeheim
Gildhus
Hønsi
Hopperstadmarki
Hopperstad
Skjørvo
Vange

Vange

Vange sett mot vest
Photo: Torstein Hønsi - April 22, 2020

Farms: Vange

2019 © Torstein Hønsi