Seim
Tenål
Stadheim
Vange

Vange

Vange sett mot aust. Nede til venstre fengselet. Vangstunet nede til høgre.
Photo: Torstein Hønsi - April 19, 2020

Farms: Vange

Slideshow: Dronebilete vår 2020

2000-2020 © Torstein Hønsi