Stormflo

Stormflo

Stormflo ved naustrekkja på Vikøyri
Photo: Torstein Hønsi - February 11, 2020

Slideshow: Ymse 2020

2019 © Torstein Hønsi