Flete

Flete

Garden Flete sett mot nord med Valsvik, Ådlane og Holane i bakgrunnen
Photo: Torstein Hønsi - September 1, 2019
2000-2020 © Torstein Hønsi