Ovrisfjellet

Ovrisfjellet

Stølen Ovrisfjellet sett mot Årebotnen i sør, Ovrisvatnet til høgre
Photo: Torstein Hønsi - June 28, 2019
2019 © Torstein Hønsi