Holstadstølen
Holstad

Holstad

Garden Holstad sett mot sør. Heimestølen Holstadstølen ligg i lia i toppen av biletet, nær Storesvingen.
Photo: Torstein Hønsi - August 10, 2019
2019 © Torstein Hønsi