Åse

Åse

Klyngjetunet på Åse i Vik, sett mot nord
Photo: Torstein Hønsi - August 3, 2019
2019 © Torstein Hønsi