Gildhus

Gildhus

Byggjefeltet Gildhus sett mot nord
Photo: Torstein Hønsi - June 18, 2019

Farms: Grov

Slideshow: Dronebilete sommar 2019

2000-2020 © Torstein Hønsi