Blåfjellet frå Idlebakken

Blåfjellet frå Idlebakken

Blåfjellet frå Idlebakken.
Photo: Torstein Hønsi - May 9, 2002

Slideshow: Fossfjellet 9. mai

2019 © Torstein Hønsi