Vik på slutten av istida

Vik på slutten av istida

Slik kan Vik ha sett ut frå Tenålsmarki på slutten av siste istid, i følgje ei halvkvalifisert gjetning av ein geologistudent. Me veit at sjøen gjekk opp til Tryti og Stadheim/Teigane. Ved Stadheim har det vore eit stort delta som hang saman med Bleiehaugen ovanfor Hovekyrkja. Etter at isen forsvann for ti tusen år sidan heva landet seg raskt, elvane skar seg ned i deltaet og danna dei terrassane me ser i dag.
Photo: Torstein Hønsi - April 14, 2018

Slideshow: Ymse 2014-17

2000-2020 © Torstein Hønsi