Haldorslifossen

Haldorslifossen

Haldorslifossen eller Sleipefossen midt på biletet.
Photo: Torstein Hønsi - October 2, 2016

Slideshow: Ymse 2014-17

2000-2020 © Torstein Hønsi