Vikjavev.no | Photo | Til 4. mars

Utsikt frå Leikangersida

Utsikt frå Leikangersida
Utsikt frå Leikangersida
Photo: Torstein Hønsi - January 24, 2007
2019 © Torstein Hønsi