Fiskar i solnedgang

Fiskar i solnedgang

Fiskar i solnedgang. Fossfjellet.
Photo: Torstein Hønsi - August 16, 2005

Slideshow: Til 10. september

2019 © Torstein Hønsi