Stadnamn

Stadnamn

Stadnamn ved Unnardal, Lomsli og Skoddesete
Photo: Torstein Hønsi - March 10, 2002

Mtn. farms: Unnardal

Slideshow: Mars

2019 © Torstein Hønsi