Dunevollen

Dunevollen

Dunevollen med Vaskevatnet i framgrunnen. Fagerdalsnipi bak.
Photo: Torstein Hønsi - August 10, 2005
2000-2020 © Torstein Hønsi