Rast i Tundalen

Rast i Tundalen

Rast i Tundalen ved oppstigninga mot Rjupeskard
Photo: Torstein Hønsi - July 27, 2005

Slideshow: Til 7. august

2000-2020 © Torstein Hønsi