Vikjavev.no | Photo | Til 22. juli

Skaret ovafor Hella

Skaret ovafor Hella
Skaret ovafor Hella i Leikanger
Photo: Torstein Hønsi - July 1, 2005
2019 © Torstein Hønsi