I solveggen

I solveggen

Tuxa-brørne flæsjar utstyret i solveggen i Dunevollen.
Photo: Torstein Hønsi - April 3, 2005
2000-2020 © Torstein Hønsi