Fosse sett frå Klyv

Fosse sett frå Klyv

Garden Fosse, elvi Vikja, i bakgrunnen Enne og Nedstegalden ovafor Åse.
Photo: Svein Hønsi - February 17, 2002

Farms: Fosse

Slideshow: Februar, Svein Hønsi

2000-2020 © Torstein Hønsi