Vikjavev.no | Foto | Februar, Svein Hønsi

Fosse sett frå Klyv

Fosse sett frå Klyv
Garden Fosse, elvi Vikja, i bakgrunnen Enne og Nedstegalden ovafor Åse.
Kart
Foto: Svein Hønsi - 17. februar 2002
2019 © Torstein Hønsi