Verstasjonen på Hestavollane

Verstasjonen på Hestavollane

Verstasjonen på Hestavollane. Statkraft eig og driv stasjonen, som sender resultat ein gong i timen via radio til Målsete kraftstasjon. Deretter går dataene til Gaupne og Oslo, som sender deler av dei til Vikjavev og internett.
The weather station at Hestavollane. Statkraft owns and drifts the weather station, that sends results once an hour via radio to the Målsete power station. From there, the data are sent to Gaupne and Oslo, and the Oslo office send parts of the data to Vikjavev.
Photo: Torstein Hønsi - December 31, 2004

Slideshow: Til nyttårsafta

2000-2020 © Torstein Hønsi