Botnen

Botnen

Botnen. Nyrestaurert sel.
Photo: Torstein Hønsi - June 30, 2004

Slideshow: Til 6. juli

2019 © Torstein Hønsi