Hestavollane

Hestavollane

Hestavollane. Verstasjonen er ringa inn.
Photo: Torstein Hønsi - February 22, 2004

Slideshow: Til 3. mars

2019 © Torstein Hønsi