Ut Nærøyfjorden

Ut Nærøyfjorden

På veg ut Nærøyfjorden.Styvi ligger et stykke bak neset.
Photo: Øyvind Heen - July 31, 2002
2000-2020 © Torstein Hønsi