Vikjavev.no | Photo | Frå Øyvind Heen: kajakktur på Nærøyfjorden

Kajakkar i Nærøyfjorden

Kajakkar i Nærøyfjorden
Kajakker i Nærøyfjorden mellom Dyrdal og Styvi. Bakka sees i bakgrunnen.
Photo: Øyvind Heen - August 2, 2002
2019 © Torstein Hønsi