Frå Enne

Frå Enne

Frå Enne. Hang til venstre, Seljadalen til høgre og Flatbygdi bak i midten.
Photo: Torstein Hønsi - July 16, 2003

Mtn. farms: Hang

Slideshow: Til 19. juli

2019 © Torstein Hønsi