Vikjavev.no | Photo | Til 19. juli

Dyregrav

Dyregrav
Dyregrav i Svelgen. Det vart fanga rein her i forhistorisk tid.
Pitfall in Svelgen. The pitfall was used in prehistorc time to hunt reindeer.
Map
Photo: Eirin Nes - July 16, 2003
2019 © Torstein Hønsi