Hillmann laftar

Hillmann laftar

John Hillmann laftar nytt uthus ved Ramberstølen. John tek på seg oppdrag.
Photo: Torstein Hønsi - July 5, 2003

Slideshow: Til 6. juli

2000-2020 © Torstein Hønsi