Skaret

Skaret

Øvste del av selbøen på Skaret
Photo: Torstein Hønsi - June 22, 2003

Mtn. farms: Skaret

Slideshow: Til 22. juni

2000-2020 © Torstein Hønsi