Kråna på Nese

Kråna på Nese

Nese. Bnr. 3 (nederst) og bnr. 2 Kråna
Photo: Torstein Hønsi - 2001

Farms: Nese

2000-2020 © Torstein Hønsi