Vikjavev.no | Foto

Skuongen på Nese

Skuongen på Nese
Nese. Bnr. 6 (øvst) og bnr 5 Skuongen
Kart
Foto: Torstein Hønsi - 2001
2019 © Torstein Hønsi