Skuongen på Nese

Skuongen på Nese

Nese. Bnr. 6 (øvst) og bnr 5 Skuongen
Photo: Torstein Hønsi - 2001

Farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi