Vikjavev.no | Photo

Steinsel i Valsvikdalen

Steinsel i Valsvikdalen
Steinsel i Valsvikdalen
Map
Photo: Torstein Hønsi - August 22, 2000
2019 © Torstein Hønsi